Wijk betrekken bij jongerencentrum

JACX is een jongerencentrum in de wijk Vastenavondkamp te Blerick. Hier kunnen jongeren terecht voor allerlei activiteiten en ook om tijd met andere jongeren door te brengen, elkaar te leren kennen. Een jongerencentrum kan een goede invloed hebben op kinderen in de buurt en JACX zet zich actief in om jongeren te betrekken bij de activiteiten. Ze willen hen van de straat houden en leren hoe ze goed met elkaar en andere mensen om kunnen gaan. Voor sommige jongeren is dit lastig en ze kunnen daar af en toe wat hulp bij gebruiken. Erhan wil een informatieavond organiseren voor basisscholen, zodat deze meerwaarde van een jongerencentrum uitgelegd kan worden en meer bekendheid krijgt. Daarnaast wil hij laten zien wat er allemaal speelt in de wijk. Verder willen ze naar aanleiding van deze avond ook meer samenwerkingen opzetten met bijvoorbeeld basisscholen en andere geschikte instanties die een bijdrage kunnen leveren. Gewoon Goed Samenleven steunt deze wens met €500,-.