Belinda Groeneweg zette een textielclubje op

‘Samen met een aantal allochtone vrouwen uit de buurt heeft Belinda Groeneweg een textielclubje opgezet. Belinda: ‘Wij wilden graag leren hoe wij zelf kleren en andere handige dingen kunnen maken van verschillende stoffen. Wij hebben ons idee aangedragen bij de bewonersondersteuner/opbouwwerker in de wijk en samen met ons is hij opzoek gegaan naar de nodige financiën. Dat is gelukt. Op dit moment hebben we de ruimte waar we op dinsdagmiddag en donderdagochtend bijeen komen. Eens in de twee weken krijgen we les van een docent.

 

Als de kinderen naar school zijn ontmoeten we elkaar om met elkaar te kletsen, kleren te maken en even niet thuis te zijn. Er zit een gemengde groep dames van allerlei afkomst, net in Nederland of al een hele tijd in Nederland. Wij nodigen ook regelmatig andere vrouwen uit om aan te sluiten en met ons creatief bezig te zijn. Het uiteindelijke doel is dat we met de opgedane kennis een kledingrepaircafé gaan beginnen, zodat wij onze kennis en kunde kunnen delen met nog meer mensen in de buurt. Eind dit jaar willen we hier meer duidelijkheid over hebben

 

Naast textielbewerking zetten we ook in op gezondheid. Zo sporten we gezamnelijk op de donderdagmorgen en willen we tijdens de lessen ook aandacht schenken aan gezond eten.

Goed Samenleven ondersteunt haar wens met € 1000,-