Wens van Özlem voor speeltuin Gosewijnstraat

In de afgelopen jaren is er veel verandert in de buurt Vastenavondkamp. Het lijkt dat de mensen minder vaak buiten komen of liever afstand van elkaar houden, gewoon omdat ze elkaar niet kennen. De diversiteit van culturen is enorm gestegen en dit zorgt voor onrust/bezorgdheid.

De meeste van ons zijn opgegroeid in dezelfde wijk en hebben met veel plezier gebruik gemaakt van de speeltuin aan de Gosewijnstraat. De speeltuin ligt centraal en is goed te benaderen voor veel omliggende straten. De laatste jaren is de speeltuin in verval geraakt en daardoor niet meer aantrekkelijk om te gebruiken.

Via het buurtbudget hebben wij een bedrag gekregen de speeltuin op te knappen. Samen met de buurtbewoners willen wij dat de speeltuin net als vroeger een interculturele ontmoetingsplek wordt voor zowel jong als oud. Voor de kinderen wordt de speeltuin weer opgeknapt en komen er nieuwe speeltoestellen. Voor de buurtbewoners, ouders/verzorgers, Opa’s & Oma’s willen wij graag een picknicktafel zodat er weer gesprekken gevoerd kunnen worden en elkaar weer kunnen leren kennen. Op deze manier kan de speeltuin weer de centrale ontmoetingsplek van ons buurtje worden. Meer begrip komt voor elkaar en dat bewoners kunnen ontmoeten in een leuke liefdevolle en veilige omgeving. Daarnaast zullen wij als buurtbewoners onze verantwoordelijkheid nemen door de speeltuin zoveel mogelijk vrij te houden van zwerfvuil en dergelijke. Hoe fijn is het dat we na het opruimen zouden kunnen genieten van een heerlijke kop koffie met uitzicht op heerlijk spelende kinderen.

Wij willen deze zomer alle kinderen buiten zien spelen en tijdens de grote vakantie voor de thuisblijvers een zomeractiviteit organiseren om op deze manier verbinding maken met mens en cultuur.

Goed Samenleven steunt deze wens met € 1500