We leren elkaar kennen en bouwen een mooi netwerk op

Wij zijn Hanan en Asmaa uit Venray en hebben een wens; namelijk dat vrouwen met diverse achtergronden met elkaar in verbinding komen en samen kunnen groeien. Zo kunnen we elkaar leren kennen en een mooi netwerk opbouwen. Voor sommige vrouwen kan de drempel namelijk hoog zijn om in contact te komen met andere vrouwen en raken in een isolement, terwijl ze zich wel graag persoonlijk verder willen ontwikkelen. Ze weten alleen niet zo goed hoe, wat en waar (en hebben hier misschien ook de middelen niet voor). Bijvoorbeeld vrouwen die net in Venray zijn komen wonen en dus helemaal opnieuw moeten beginnen, of vrouwen die taal nog niet goed beheersen en dit als een blokkade zien om in contact te komen.

Wij willen één keer per kwartaal een netwerkbijeenkomst organiseren. De netwerkbijeenkomsten zijn gericht op persoonlijke groei, elkaar inspireren, helpen, motiveren en maatschappelijke activiteiten samen oppakken. Diversiteit is ons uitgangspunt, omdat we graag willen bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen kan en mag meedoen!

Goed Samenleven steunt deze wens met € 500,-