TIP; nieuwe samenwerkingen in Tegelen

“Er is zoveel georganiseerd op het gebied van zorg, welzijn en vrijwilligerswerk, dat mensen door de bomen het bos niet meer zien.”

Dat is het startpunt geweest voor het organiseren van de Grote Buurtgesprekken in Tegelen. Bewoners zijn op drie avonden samengekomen om over dit thema in gesprek te gaan. Uit die gesprekken is eerst opgehaald waar bewoners tegenaan lopen. Daarna is gezamenlijk gekeken naar een oplossing. Hieruit is het idee van TIP ontstaan, die als een centrale plek moet dienen waar inwoners van Tegelen én professionals terecht kunnen met vragen en om elkaar te ontmoeten.

Professionele krachten worden uitgenodigd om aan te sluiten en ondersteuning te bieden aan inwoners en vrijwilligers. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor verenigingen en stichtingen om informatie te verstrekken tijdens openingstijden en om zichzelf meer kenbaar te maken middels een expositie of kleine activiteit in de ruimte. Voor inwoners de kortste weg naar informatie, voor professionals, organisaties en verenigingen de makkelijkste weg om elkaar te ontmoeten, naar elkaar te verwijzen en om samen te werken.

TIP zal per 2 september van start gaan, met als openingstijden: Maandagen van 13:00 tot 17:00, woensdagen van 10:00 tot 13:00, donderdagen van 13:00 tot 17:00 en zaterdagen van 10:00 tot 15:00. Er zullen thema’s gekoppeld gaan worden aan deze dagdelen.

We hopen dat door de ontmoeting van diverse mensen op deze centrale plek, het TIP, er nieuwe samenwerkingen ontstaan die ten goede komen aan bewoners en organisaties van Tegelen.

Goed Samenleven steunt deze wens met € 2500,-