Taalhuis voor kinderen die twee talen spreken

Voor kinderen die oorspronkelijk in een ander land geboren zijn of ouders hebben van buitenlandse afkomst, kan de Nederlandse taal een barrière vormen. Sommige kinderen moeten nog Nederlands leren door bijvoorbeeld verhuizing, maar kinderen die twee talen spreken kunnen ook moeite hebben met het goed onder de knie krijgen van de taal. Daar wil Monique met haar wens verandering in brengen. Ze willen in Venray de Huismus oprichten: een plek waar basisschoolleerlingen in een ongedwongen, ontspannen sfeer bezig zijn met taalontwikkeling. Belangrijk is dat veel leerstof spelenderwijs aan bod komt, waardoor de kinderen het makkelijk in zich opnemen. De Huismus wordt reeds met behulp van vrijwilligers georganiseerd in de gemeente Horst aan de Maas. Er is veel animo voor en ook behoefte aan, vandaar dat er vraag is naar een tweede locatie. In samenwerking met BiblioNu in Venray wordt deze locatie opgericht, waarbij ook actief samenwerking wordt gezocht met lokale organisaties en actieve inwoners. Gewoon Goed Samenleven steunt deze wens met €5500,-.