Syrische vrouwenclub in Venlo

Banan Alfashtaki stuurde haar wens in: ze wilt een Syrische vrouwengroep beginnen in Venlo waar ze andere (vluchtelingen-)vrouwen kan helpen en adviseren.

“In 2015 ben ik vanuit Syrië naar Nederland gekomen. In Syrië studeerde ik Engelse literatuur en werkte ik 10 jaar als docent Engels. Op dit moment woon ik met mijn man en drie kinderen in Venlo. Sinds de eerste dag in Nederland begon ik mensen te helpen met vertalen. In het AZC kreeg ik ook een betaald vertaalcontract en een certificaat. Een paar maanden geleden ben ik gaan werken bij het servicepunt van Gilde Educatie, locatie Blerick. Zelf wil ik ook een vrijwilliger worden, op zaterdag wil ik Arabische lessen geven aan kinderen met een Arabische achtergrond. In 2018 ben ik in Utrecht door Pharos als sleutelpersoon getraind. Als sleutelpersoon kan ik veel betekenen richting statushouders door voorlichting te geven over het belang van een gezond leven, en advies te geven welke activiteiten passend zijn bij de behoefte van statushouders voor een goede participatie. Omdat ik een Syrische vluchtelingenvrouw ben, kan ik gemakkelijk communiceren met andere Syrische vrouwen. Met mijn passie om andere mensen te helpen en mijn ervaring in adviseren en bemiddelen wil ik in Venlo beginnen met een Syrische vrouwengroep. Hier zou ik mijn ervaring willen gebruiken om mensen te helpen en dichterbij elkaar te brengen. We zitten en praten over verschillende dingen, bijvoorbeeld over problemen waarmee ze worden geconfronteerd en over de meer gevoelige onderwerpen, zoals het welzijn van hun kinderen of problemen waarvan ze niet weten waar ze hulp kunnen krijgen. Ik kan goed luisteren naar andere mensen en advies geven om iemand te helpen zijn weg te vinden. Ik ben er zeker van dat iedereen zijn weg vindt maar het is gewoon een kwestie van tijd.”

Goed Samenleven steunt deze wens met € 300,-