Syriërs organiseren een verbindend cultureel feest

Op zaterdag 10 augustus van 17:00 tot 23:00 uur organiseert Stichting Syriërs voor Nederland (SvNL) in gemeenschapshuis de Zuidpilaar in Venlo een verbindend Offerfeest voor Syriërs en hun Nederlandse vrienden, buren, collega’s en kennissen. Tijdens het feest worden de ruim tweehonderd gasten verwend met heerlijke Syrische maaltijden, tradities en cultuur. De Syrische zanger Liwa Habib en zijn band zullen voor de noodzakelijke muziek en sfeer zorgen en ook aan de kinderen is gedacht. Voor hen zijn er spelletjes. De entree is € 5 ,- per persoon. Voor kinderen betalen ouders € 1,- per kind. Aanmelden kan vóór 7 augustus via: info@syriersnl.nl

Het feest is bedoeld als een manier om de integratie, participatie en acceptatie van en in de Nederlandse samenleving te versterken en daarmee ook een manier om wederzijdse vooroordelen op een positieve manier te verkleinen. Samen eten en dansen en elkaar kennis laten maken met elkaar en elkaars culturele tradities en gebruiken helpt mensen om dichter tot elkaar te komen en vooroordelen weg te nemen en toenadering tot elkaar te bevorderen. Door ontmoeting kunnen er bovendien nieuwe vriendschappen ontstaan en wordt het sociale netwerk groter.

Stichting Syriërs voor Nederland (SvNL) is in september 2018 opgericht en was daarvoor als groep actief sinds 2016. Met het verbindende Offerfeest wil SvNL, samen met Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting ’t Groenewold, een brug slaan tussen de twee werelden waarin mensen leven en tegelijkertijd het thuisgevoel van Syrische vluchtelingen in hun nieuwe thuisland vergroten met de viering van voor hen belangrijke traditionele feesten en gebruiken. De Syrische gemeenschap doet andersom ook mee aan andere traditionele feesten en activiteiten, zoals het carnaval, sportevenement VenLoop, Burendag en het jaarlijkse multiculturele Kerstfeest in Tegelen.

De meeste Syriërs in Nederland kampen in meer of mindere mate met gevoelens van heimwee. Uit onderzoek blijkt ook dat een op de vier Syriërs, vanwege de oorlog en de vlucht naar Nederland, psychisch ongezond is (SCP, mei 2019). Zij zien, voelen en vinden bovendien weinig in de Nederlandse samenleving wat hen herinnert aan ‘thuis’. Vrijwel alles is en gaat hier anders. Dit belemmerd niet alleen de acceptatie van Nederland als het nieuwe thuisland, maar ook de integratie en participatie in Nederland. Om het thuisgevoel in Nederland te versterken is er voor het feest veel aandacht besteed aan herkenbare dans, zang, muziek, cultuur en voordrachten. Met het inhuren van Syrische artiesten en het verzorgen van herkenbare entertainment en aankleding is daarin voorzien.

Het Offerfeest (Eid al-Adha) is voor moslims wereldwijd het belangrijkste feest. Het duurt drie dagen en begint in 2019 na zonsondergang op zaterdagavond 10 augustus 2019. De dag voor het Offerfeest is een dag van bezinning, vasten en liefdadigheid en ook tijdens en na het feest wordt er extra aandacht geschonken aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Mensen staan dan stil bij armoede en helpen arme mensen, vaak met contante donaties of voedselhulp (van halal vlees). Het feest wordt samen met familie, buren en vrienden gevierd.

 

Goed Samenleven steunt deze wens met 500,-