Sport verbroedert en moet integratie bij jongeren bevorderen

Binnen Jongerencentrum Picus vinden tal van activiteiten voor en door jongeren plaats. Ook organiseren we sport projecten of doen we mee aan verschillende sport activiteiten. De activiteiten zelf is nooit ons einddoel, maar deze zetten we als middel in om andere doelen te verwezenlijken. Bijvoorbeeld “mee participeren in de wijk”, “vergroten van tolerantie” of “bevorderen van integratie”.

Middels het aanschaffen van een set leuke en kwalitatieve sport tenues vergroten we de kans voor deelname aan meerdere maatschappelijke (sport) projecten. Het is goed voor de uitstraling, maar het belangrijkste is dat het goed voor de ontwikkeling van teamgeest van jongeren is. Gezamenlijk een doel bereiken. Zij voelen zich meet verantwoordelijk en betrokken in de wijk waardoor de kans groter is dat ze mee participeren en integreren. Ook is natuurlijk de kans groter dat we meerdere jongeren bereiken. Met goede middelen is automatisch een groter bereik.

 

Goed Samenleven steunt deze wens met een bijdrage van € 500,-.