Samenwerken tegen eenzaamheid

Jules is betrokken bij het initiatief ‘Bewoners voor Bewoners Annakamp/Zonneveld’, dat als doel heeft om mensen die eenzaam zijn een handje te helpen. Door het in kaart brengen van behoeften in de buurt, kwamen ze op het idee om meer activiteiten in de wijk te organiseren. Zo kwam er een jaarprogramma tot stand dat inspeelt op de wensen van bewoners. Ze werken samen met meerdere instanties om zoveel mogelijk activiteiten en informatie te kunnen bieden aan de inwoners. Zo is er een informatiepunt en een ouderen SOOS-Zonneveld met 40 actieve leden, maar ook een muziekfestival, wijkrestaurant en een buren dag. De activiteiten zijn erop gericht om iedereen mee te kunnen laten doen. Er staan nog vele andere dingen op de planning, waar o.a. Jules zich actief voor blijft inzetten.

Goed Samenleven steunt deze wens met € 500,-