Tonia wil graag meer verbinding tussen inwoners Venlo Noord

Tonia wil graag haar wens uitleggen.
Al meerdere jaren zet het Buurt- en Bewonersnetwerk zich in om ontmoeting tussen inwoners uit de wijk te realiseren. Dit doen we onder andere door activiteiten voor jong en oud te organiseren. Dit wordt erg gewaardeerd door de inwoners uit Venlo Noord.
De laaste jaren is er veel veranderd in de wijk. Zowel als het gaat om bebouwing als de inwoners die er wonen. We zien dan ook dat er een grote diversiteit van inwoners is ontstaan. Het is erg jammer dat er weinig verbinding is tussen deze verschillende groepen. We willen ons graag inzetten om deze met elkaar in contact te brengen via een buurtbrunch. De buurtbrunch is toegankelijk voor iedereen, groot en klein, jong en oud, met of zonder beperking, Nederlands sprekend of niet wij maken geen uitzonderingen. We hopen dat door mensen samen te brengen tijdens de brunch er nieuwe contacten tussen de inwoners ontstaan.

Goed Samenleven steunt deze wens met € 500,-