Roy Bouten, wethouder Horst a/d Maas

“Ik ben sinds kort wethouder in Gemeente Horst aan de Maas. Sociaal Domein valt binnen mijn portefeuille. Dat betekent dat ik me onder andere bezighoud met mensen die vanuit een ander land in onze gemeente komen wonen. Dat kunnen mensen zijn die hier komen werken voor korte of lange tijd, maar ook statushouders die vanwege oorlog of politieke redenen niet meer in hun eigen lang kunnen blijven wonen. Het is belangrijk dat nieuwkomers zich thuis gaan voelen in onze gemeente en dat ze mee kunnen doen met alle andere mensen in de samenleving. Soms is dat lastig, omdat er culturele verschillen zijn of omdat nieuwkomers de Nederlandse taal nog niet zo goed spreken. Als gemeente proberen we hier op allerlei manieren in te ondersteunen. In Horst aan de Maas vinden we dat integreren niet alleen maar gaat over formulieren invullen en je inburgeringscursus halen. We vinden het belangrijk dat nieuwkomers de weg weten te vinden in de omgeving en aansluiting vinden bij bijvoorbeeld sportclubs, het verenigingsleven en bij initiatieven in de buurt. Mensen moeten elkaar weten te vinden en daar proberen we als gemeente zo goed mogelijk voor te zorgen.”