Opening sociaal loket

Geïnspireerd door soortgelijke initiatieven is de wens ontstaan om een laagdrempelig ‘Sociaal Loket’ te openen in de bibliotheek van Gemeente Horst aan de Maas.

Momenteel is in de Gemeente Horst aan de Maas iedere woensdagmiddag een spreekuur voor Nieuwe Nederlanders. Wensindiener Jan Wijnen merkt dat er behoefte is om het spreekuur verder uit te breiden. Samen met verschillende instanties is het de wens van Jan om één plek te creëren waar iedereen die met een vraag zit en ondersteuning zoekt terecht kan, een plek waar mensen zonder schroom kunnen binnenlopen.

Jan: “Er zijn al diverse instanties die zoiets doen. De wens is om dit te bundelen tot een laagdrempelig “loket”. Samen met de gemeente Horst aan de Maas, Synthese, Vluchtelingenwerk, His Hope, belastingservice, Bee Mooren zijn we aan het bekijken of we dit kunnen realiseren.”

Dit project wordt gesteund met € 2000,-