Naar het openluchtmuseum

Amanda Bester begon met een intergratiecafé in Maasbree, met het doel om nieuwe bewoners en huidige inwoners van Maasbree kennis te laten maken met elkaar. Zo kunnen mensen die al lang in Maasbree wonen nieuwkomers helpen met de integratie, dacht ze. Een geweldig initiatief dat ze enthousiast draagt. En ze zou zo graag nog iets meer willen doen. En zo deelde ze de wens om een uitstapje naar het openluchtmuseum in Arnhem te organiseren. Samen met drie vrijwilligers gaat een groep van bijna 25 statushouders dit voorjaar naar Arnhem, om de Nederlandse geschiedenis samen te bekijken en beleven. Als dat geen mooie extra activiteit is voor het integratiecafé!

Goed Samenleven ondersteunt dit idee met € 1250,-