Lekker samen spelen!

Kaoutar is duidelijk: “wij willen de sociale cohesie in de wijk verbeteren en nader tot elkaar komen.” De wijk die hij bedoelt, is Venlo-Oost. Kaoutar ziet dat met name de Syrishce kinderen in de wijk niet veel buiten spelen. En als ze al buiten spelen, dan is het met hun eigen broertjes en zusjes. Om samen te spelen met andere kinderen in de wijk te stimuleren wil ze samen met 45 kinderen uit de wijk naar Irrland, in de zomervakantie. Zo kunnen ze elkaar (buiten schooltijd) leren kennen en ervaren dat ze het fijn kunnen hebben samen. Kaoutar: “kinderen van Syrische gezinnen in Venlo-Oost hebben bijna geen sociale contacten met andere kinderen in de wijk. Dit willen wij vergroten zodat ze nader tot elkaar komen.”  Goed Samenleven steunt deze wens met €1500,-.