In gesprek over respect en keuzevrijheid

In gesprek over respect en keuzevrijheid

In de week van het respect (www.weekvanrespect.nl) wil Filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo samen met leerlingen uit de bovenbouw vmbo/havo/vwo van het Valuas College, College Den Hulster, het Blariacum en Dendron College, Gilde Opleidingen en Cita Verde de film What will people say vertonen en verdiepen. Een film over de Nisha die in Noorwegen verliefd wordt. Maar omdat ze volgens Pakistaanse tradities wordt opgevoed moet ze alles stiekem doen. Na een onschuldig lijkende zoen belandt de tiener in een draaikolk van woede en schaamte die haar steeds verder wegzuigt van haar normale leven. Voor haar familie is ze een lopend schandaal dat geneutraliseerd moet worden. Goedschiks of kwaadschiks.

De Nieuwe Scene biedt online lesmateriaal aan voor de leerlingen om zich voor te bereiden op de film en tijdens filmbezoek volgt er een verdiepingsprogramma. Leerlingen worden hierin uitgenodigd om na te denken over keuzevrijheid, eigen keuzevrijheid te herkennen, om te gaan met dilemma’s, kennis te maken en een mening te vormen over mensenrechten en respect en begrip voor elkaars cultuur, tradities en keuzes te ervaren.

Jos Ottenheim werkt aan de educatieve projecten van Filmtheater De Nieuwe Scene: ‘We willen tijdens de Week van het Respect een bijdrage leveren aan de bevordering van sociale integratie van nieuwkomers in Venlo/ Noord Limburg. Deze wens past ook binnen het jaarthema van het Filmtheater: As Equals (gelijke behandeling).
We willen leerlingen de kans geven om hun kennis en inzicht in elkaars culturele achtergronden/waarden, respect voor elkaar en respect voor ieders achtergrond te vergroten. We hopen daarmee bij te dragen aan een gezond, vreedzaam schoolklimaat.’

Goed Samenleven steunt deze wens met €3500,-