Hermien Esselink

Hermien Esselink

“Ik ben geboren in de Achterhoek en heb op verschillende plaatsen gewoond en gewerkt. Ik was een periode in Zambia en in Botswana en de gastvrijheid in deze landen is me altijd bijgebleven. Ik werd heel makkelijk opgenomen in de gemeenschap. Afrika is ontzettend gastvrij en dit wil ik ook graag uitdragen als Nederlander in Nederland. Op dit moment woon ik in Well. Ik heb daar een galerie en daarnaast ben ik coördinator van de taalcoaches in gemeente Bergen. De ondersteuning bij taal voor anderstaligen is een initiatief van Gilde Bergen. Er was, met name vanuit de statushouders in Bergen, steeds meer vraag naar hulp bij de Nederlandse taal. Als coördinator onderhoud ik het contact tussen de taalmaatjes, de statushouders en de gemeente. Ik leg, samen met assistent-coördinator Aicha, de contacten tussen de anderstaligen en de taalmaatjes. Als er eenmaal een match is gevonden, zien de maatjes elkaar één keer per week om de Nederlandse taal te oefenen. Naast de coördinatie van de taalmaatjes organiseert Gilde Bergen één keer per maand een taalcafé, en elke woensdag komt er een groep met alleen vrouwen samen in de bibliotheek. De vrouwengroep is speciaal op verzoek van de statushouders in het leven geroepen. Vrouwen onder elkaar praten nét iets makkelijker dan wanneer er mannen bij zijn. De kinderen zijn ook welkom bij de vrouwengroep, zodat er geen oppas geregeld hoeft te worden. In de vrouwengroep oefenen we de Nederlandse taal maar doen we ook andere activiteiten, bijvoorbeeld samen sporten en dansen. Wat betreft het aantal vrijwillige taalcoaches ben ik erg jaloers op Gennep. Daar hebben ze een overschot aan taalmaatjes. Hier in Bergen is het moeilijk om vrijwilligers te vinden. Dus, bij deze: iedereen die taalmaatje wil worden is van harte welkom bij Gilde Bergen.”