Groen Licht – Antoinette

Antoinette

Ik ben geboren en getogen in Venlo en heb een achtergrond als re-integratie adviseur en coach. Een aantal jaar geleden kwam ik in een organisatie terecht waarin veel werd gewerkt met statushouders. De manier waarop dit werd aangepakt voelde voor mij niet goed. De statushouders beheersten de Nederlandse taal op A2 niveau. Dat is voldoende om het inburgeringsexamen te halen maar absoluut niet genoeg om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Papieren invullen is bijvoorbeeld niet te doen op dit taalniveau. In 2012 kwam ik terecht bij het Zelfregiecentrum in Venlo. Met een groepje van drie mensen ben ik toen vrijwillig gestart met Groen Licht, met als belangrijkste focus het helpen van mensen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersten. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een volwaardige organisatie die vierhonderd taaltrajecten begeleidt en iets meer dan honderd vrijwilligers heeft. Taalcoach Venlo valt ook onder de vlag van Groen Licht. Ik geloof dat onze kracht afhankelijk is van twee belangrijke dingen. Allereerst bekijken we per persoon welke hulp iemand nodig heeft. Ik doe alle intakes zelf omdat ik graag wil weten hoe iemand in elkaar steekt en welke hulp er precies nodig is. Ik heb met iedereen persoonlijk contact en vind het belangrijk om, met name voor vrouwelijke statushouders, een veilige setting te creëren waarin alles kan worden besproken. Ten tweede werkt het erg goed dat alle trajecten die we aanbieden laagdrempelig en praktisch zijn. We bieden onder andere hulp bij grammatica, alledaagse gespreksvoering en solliciteren. Het percentage van laaggeletterden in Venlo is momenteel 16% van alle inwoners. Het landelijke percentage ligt op 11%. In Venlo valt dus nog veel te verbeteren, niet alleen voor statushouders. We begeleiden bijvoorbeeld ook mensen die alleen basisonderwijs hebben gevolgd en hun taalniveau willen verbeteren. Het belangrijkste vind ik dat mensen de taal onderhouden als ze eenmaal een bepaald niveau hebben bereikt. We werken samen met het Taalhuis en onze taaldocenten zijn bijna allemaal gepensioneerde leraren. Omdat er bij Groen Licht veel ruimte is voor persoonlijke aandacht ontstaat er een fijne, vertrouwde sfeer. Er ontstaan vriendschappen en mensen voelen zich minder eenzaam. Ik ben enorm trots op wat we tot nu toe hebben bereikt met Groen Licht. Het doel is dat de mensen die bij Groen Licht binnenkomen uiteindelijk weer uitstromen en op eigen benen kunnen staan. Dat kan zijn in de vorm van een baan of eigen bedrijf, maar ook door weer met zelfvertrouwen mee te kunnen doen in de samenleving.”