Gilde Bergen zorgt dat de relatie tussen statushouders scholen beter wordt

Gilde Bergen zorgt onder andere dat de relatie tussen statushouders en basis- en voorscholen beter wordt. Mijn wens hierbij is dat niet alleen de ouders ons onderwijssysteem beter gaan leren kennen, maar dat zij ook hun kinderen beter kunnen ondersteunen in de schoolweg van hun kind en dat ook dit weer een stapje is waardoor zowel ouders als hun kinderen makkelijker in onze samenleving kunnen integreren. Wederzijds begrip, kennis en geduld  is hierbij fundamenteel.

Goed Samenleven steunt deze wens met € 10.000