Een computer voor de wijk

“Een computer voor de wijk. In Vastenavondkamp Venlo zijn veel mensen actief en betrokken met de wijk en elkaar. Echter leert de ervaring mij dat veel van deze mensen tot een de minimagroep behoren. Zij willen veel doen, maar de persoonlijke omstandigheden beperken hun, zij hebben bijvoorbeeld geen beschikking over een computer, printer en/of scanner om belangrijke documenten (voor bewindvoering, werkcoaches, Sociale Dienst en sollicitaties), aankondigingen van activiteiten en dergelijke te maken en eventueel uit te printen.

Mijn wens is dan ook een deelcomputer voor de wijk Vastenavondkamp, die op een centrale plek in de wijk toegankelijk wordt voor de bewoners van de wijk.”

Goed Samenleven steunt deze wens met 500,-