Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

De wens van filmmaker Ruud Lenssen, fotograaf Maartje van Berkel en tekstschrijver Patrick van ’t Hooft.

Op 27 november gaat een (prachtige) documentairefilm in première waarin een Syrisch gezin in Panningen wordt gevolgd gedurende het eerste halfjaar na hun aankomst in hun nieuwe woning. De film wordt begeleid met een foto-expositie van tien foto’s en korte begeleidende teksten van mensen ‘rondom’ het gezin die ze op weg helpen: coach en begeleider, buren, vriendje op school e.d.

Filmmaker Ruud Lenssen, fotograaf Maartje van Berkel en journalist Patrick van ’t Hooft willen met de film en de foto-expositie langs alle elf kernen in de gemeente Peel en Maas. In overleg met de dorpsoverleggen willen ze gedurende een maand de foto’s exposeren en halverwege die maand een laagdrempelige, gratis filmvoorstelling faciliteren waarbij een nagesprek plaatsvindt met de kijkers om bewustwording over migratie en vluchtelingen te vergroten.

Patrick: ‘Het doel is om zoveel mogelijk inwoners van Peel en Maas kennis te laten maken met/begrip te kweken voor statushouders die zich in hun omgeving vestigen. Dat kan een goede basis leggen voor beter samenleven en vooroordelen wegnemen. Deze mensen komen uit een heel andere cultuur en hun eerste schreden in onze samenleving zijn vaak moeilijk. We mogen van hun flinke inspanningen verwachten om hun nieuwe leven vorm te geven, maar zij verdienen zeker ook onze sympathie en hulp. Dat begint met begrijpen in wat voor moeilijke situatie zij zich bevinden als ze hier aankomen. Dit project maakt dat duidelijk, maar ook laat het hun inspanningen zien om hun nieuwe leven op te bouwen.’

Goed Samenleven steunt het project met €15.300,-