Angelique heeft zes mooie wensen ingediend

Stichting Wel.kom is verantwoordelijk voor de Maatschappelijke begeleiding van statushouders in de gemeente Venlo. De medewerkers viel op dat de statushouders elkaar vaak niet kennen. Men is vooral in de begin periode met veel zaken aan de slag. Zoals inrichting nieuwe woning en kennismaken met de buurtvoorzieningen. Alle nieuwkomers lopen tegen dezelfde problemen aan als ze in een nieuw land een nieuw leven moeten opbouwen. Men kan dus van elkaar leren en elkaar helpen. Ook zijn er betrokken vrijwilligers die de nieuwkomers graag een steun in de rug willen zijn. Om elkaar te leren kennen en hiermee het netwerk te verbreden heeft Stichting Wel.kom aanvragen gedaan bij “Goed Samenleven”. Er zijn verschillende aanvragen gedaan voor laagdrempelige activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën. Binnenspeeltuin voor de kleinsten, karten, zweefvliegen en bowlen voor de jongeren. Samen sierraden maken voor de dames en een gezamenlijke BBQ. Al deze activiteiten worden georganiseerd door en met vrijwilligers waaronder oud statushouders en de medewerkers van Stichting Wel.kom. De activiteiten vinden plaats in juni van dit jaar.

Goed Samenleven steunt deze wensen met gezamenlijk € 3000,-