Aicha

Aicha

“Een paar jaar geleden kwam er een golf met nieuwe statushouders naar Bergen. Ik hoorde toen dat de gemeente op zoek was naar vrijwilligers, dus ik heb me aangemeld. Ik werd voorgesteld aan Hermien en er was meteen een goede klik. In eerste instantie had ik me aangemeld om te tolken omdat veel statushouders uit Syrië komen en dus Arabisch spreken. Inmiddels ben ik assistent-coördinator en onderhoud ik samen met Hermien het contact tussen de taalvrijwilligers en statushouders bij Gilde Bergen. Ik ben geboren in Marokko en op mijn negende naar Nederland gekomen. Mijn vader kwam in de jaren zeventig als gastarbeider naar Nederland en in 1988 kwam de rest van het gezin mee. Ik heb bij mijn ouders gezien hoe moeilijk het is om als volwassene de Nederlandse taal te leren. In de jaren tachtig waren er geen taallessen of inburgeringscursussen. Mijn ouders wilden de taal wel leren maar er werden nauwelijks mogelijkheden aangereikt. Als kind moest ik daarom altijd mee om te tolken. Bij de huisarts, bij de gemeente en zelfs bij mijn eigen oudergesprekken op school. Ik was altijd de schakel tussen mijn ouders en de samenleving, en als kind is dat natuurlijk niet altijd prettig. Ik wil de kinderen en ouders van statushouders in Bergen graag ondersteunen en daarom doe nu ik dit vrijwilligerswerk. Elke woensdag bezoek ik de vrouwengroep van Gilde Bergen in de bibliotheek. Het is een voordeel dat ik tweetalig ben opgegroeid en zowel de Nederlandse als de Arabische cultuur goed ken. Vooral met de Syrische vrouwen in de groep heb ik een goede klik. We spreken dezelfde taal, hebben hetzelfde geloof, vieren dezelfde feestdagen en delen dezelfde normen en waarden. Dit zorgt voor een stukje verbinding. Op dit moment werk ik nog vrijwillig als tolk maar binnenkort ga ik één dag per week werken voor de scholen in Gemeente Bergen. Ik ga hen helpen bij het contact met kinderen en ouders van Arabische gezinnen. De scholen die ik nu al help doen allemaal erg hun best om nieuwe leerlingen zo goed mogelijk Nederlands te leren. Ik wil het leven graag een beetje makkelijker maken voor de statushouders die naar Nederland komen. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat de kinderen zich volledig kunnen focussen op school en zo min mogelijk hoeven te tolken.”