Goed samenleven

We geloven in een energieke, gezonde gemeenschap, waar iedereen een plek heeft en zich zo fijn mogelijk voelt. Samen bouw je aan een goede samenleving. Daarom hebben wij, zeven Noord-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg, de handen ineengeslagen om samen met inwoners, nieuwe Nederlanders, maatschappelijke partners, bedrijven en anderen te werken aan een zo goed mogelijke sociale integratie van al onze inwoners. We geloven dat als iedereen een beetje moeite doet voor een fijne samenleving in de buurt, we er dan allemaal veel plezier uit kunnen halen.

Hoe dragen wij bij?

  • Door te kijken wat inwoners al allemaal voor moois doen, door die initiatieven te stimuleren en ondersteunen, door uit te nodigen om nieuwe ideeën te bedenken en uit te voeren. Alles met het oog op Goed Samenleven.
  • Door te kijken wat gemeenten zelf al doen en kennis met elkaar te delen en waar nodig ook nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Wij geloven erin dat iedereen een bijdrage levert aan Goed Samenleven. Dat kan op verschillende manieren.

Goed Samenleven - samenwerken

Samenwerken

We geloven dat het bestaat en dat het beter kan: een fijne gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt. Dat kunnen we niet alleen. Met zijn allen bouwen we aan Goed Samenleven. Inwoners die al lang in hun straat of buurt wonen, nieuwe inwoners, statushouders, inwoners met een fysieke of mentale beperking, ouderen, jongeren. Maar ook: organisaties, bedrijven, gemeenten, provincie en andere organisaties werken samen om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt op de plek waar hij of zij woont en een ander kan helpen om zich daar thuis te voelen. Want Goed Samenleven is van ons allemaal.

Goed Samenleven - krachten bundelen

Krachten bundelen

Door de provincie Limburg en Noord-Limburgse gemeenten is er geld beschikbaar gesteld om goede ideeën financieel te steunen. Dit is geen éxtra geld voor (sociale) integratie. Het beschikbare geld had deze bestemming al, maar wordt nu ingezet door jou! Want jij weet het beste wat er in jouw buurt nodig is. Misschien vind je het belangrijk als mensen elkaar beter leren kennen of elkaar beter begrijpen. Of je zet je al jaren in als taalmaatje, maar weet zeker dat als er wat meer geld was om een ruimte te huren, folder te maken of vrijwilligers op te leiden, het nog meer effect zou hebben. Door jouw idee te delen kun je samen met jouw gemeente je krachten bundelen. Want de gemeente wil in vertrouwen jouw idee financieel ondersteunen.

Goed Samenleven - minder zorgen

Minder zorgen

Ze zeggen wel eens ‘delen is vermenigvuldigen’, dat geldt niet voor het delen van je zorgen. Door je zorgen uit te spreken en met elkaar te delen, komt de oplossing soms dichterbij.

Goed Samenleven - samen delen

Samen delen

Veel inwoners zijn, soms al jaren, soms net of juist vanaf nu, met prachtige dingen bezig voor goed samenleven in een fijne buurt, stad of regio. In Noord-Limburg zit een schat aan ervaringen en mooie verhalen van mensen die werken aan de sociale integratie van nieuwkomers, arbeidsmigranten of mensen die op een andere manier meer deel willen nemen aan de samenleving dan ze nu doen. We kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren. Daarom willen we laten zien wat voor moois er al gebeurt in onze regio en bouwen we tegelijkertijd aan een netwerk van betrokkenen die elkaar kunnen helpen.

Goed Samenleven heeft met verschillende initiatiefnemers en vrijwilligers van projecten in Noord-Limburg gesproken. Een van de wensen was om kennis te delen en te leren van elkaars oplossingen. Hieruit is het ketenpartneroverleg ontstaan. 

Goed Samenleven - samen oplossen

Samen oplossen

In de ‘toekomstlabs’, broedplaatsen voor passende antwoorden op lokale kwesties, werken inwoners, onderwijs, maatschappelijk werk, gemeente, wijkagenten, ondernemers en anderen (in lokale samenstelling) samen om in kaart te brengen wat sociale integratie in de eigen buurt nog nodig heeft. En om stappen te zetten in de oplossing. Dit alles volgens de methode ‘design thinking’ en begeleid door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Goed Samenleven - samen sta je sterker

Samen sta je sterk

De basis van Goed Samenleven is vertrouwen. Vertrouwen in het nu en in de toekomst. Er zijn veel mensen die hard werken om Goed Samenleven in de eigen straat, wijk of stad vorm te geven. Goed Samenleven wil kleine en grote ideeën ondersteunen. Sommige wensen zullen maar half uitkomen en sommigen zullen een duurzaam effect hebben. En alles wat er tussenin zit. En dat is goed, daar profiteren of leren we met zijn allen van. Daar vertrouwen we volledig op.

Goed samenleven is een initiatief van

Samen werken we aan Goed Samenleven.

TOP